top of page

JURIDISCH ADVIES

PROCEDEREN

MEDIATION

GKD Legal & Mediation is een modern boutique advocaten- en mediatorskantoor werkzaam op de ABC eilanden en Sint Maarten, dat staat voor efficiënte service, hoge kwaliteit, en oplossingsgerichtheid.

 

Wij behandelen cliënten niet als een nummer, maar geven persoonlijke aandacht en bieden maatwerk voor uw unieke casus. Ons doel is de cliënt helderheid en kwaliteit te bieden met goede communicatie en lage drempels.

Lees meer

PRACTICE AREAS

RECHTSGEBIEDEN

"Peace of mind while we handle your legal needs"

CONTRACTENRECHT

We bieden bedrijven en professionals het formaliseren van overeenkomsten aan om toekomstige conflicten en discussies te voorkomen. Voor bedrijven omvat dit tevens het hebben van algemene voorwaarden, passend bij de specifieke branche. Wij staan ​​onze cliënten bij in het opstellen en onderhandelen van en het adviseren over de voorwaarden van contracten op elk juridisch gebied in zowel nationale als in internationale setting. We adviseren ook inzake een juist contractbeheer voor uw bedrijf en uiteraard staan we u ook bij in geschillen die zich reeds hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van contracten en bieden mogelijke oplossingen..

PERSOONSBESCHERMING + DATA VEILIGHEID

Curaçao heeft haar lokale Landsverordening Persoonsbescherming en moet ook in zekere mate voldoen aan de regels voor gegevensbescherming zoals vastgelegd in de EU- verordening, AVG (www.eugdpr.org). Dit houdt in dat deze regeling van toepassing is op alle organisaties, of het nu gaat om overheids-, particuliere of non-profit, die databanken hebben die bestaan ​​uit data / informatie (digitaal of hardcopy) van mensen die wonen, werken in of reizen door de EU. 

AML/CFT

Wij zijn tevens CAMS-gecertificeerd en beschikken over de nodige kennis met betrekking tot het bestrijden van witwassen van geld en terrorismefinanciering om uw bedrijf op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

ONDERNEMINGSRECHT

Wij kunnen u bijstaan bij diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken waaronder: management buy -outs, fusies en bedrijfsovernames, reorganisatie, due diligence en KYC compliance, aandeelhoudersgeschillen, ontslag van bestuurders, opstellen van ondernemingsrechtelijke besluiten en overeenkomsten, tevens adviseren en procederen in rechte inzake ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij beheren merkregistraties en zijn geregistreerd merkgemachtigde voor cliënten bij het Bureau voor Intellectueel Eigendom Curaçao en assisteren cliënten bij het beschermen van hun belangen in en buiten rechte.

NALEVING WET- EN REGELGEVING

Wet- en regelgeving brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. We hebben geruime ervaring met regelgevende autoriteiten, tevens in het assisteren van cliënten bij audits van regelgevende instanties en adviseren over de naleving van de regelgeving, en assisteren ook bij handhavingsprocedures die worden aangespannen door nationale en internationale regelgevende autoriteiten.

ARBEIDSRECHT

Wij staan zowel werkgevers als werknemers in en buiten rechte bij, en bieden ook juridisch advies en ondersteuning aan HR afdelingen van bedrijven, we begeleiden ontbinding en ontslag op staande voet procedures in rechte of beeindigingsvergunningen via het Ministerie van SOAW, het aanbieden van juridisch maatwerk zoals het opstellen van handboeken, opstellen van afvloeiingsplannen of de nodige bijstand voor collectief arbeidsrecht inclusief collectieve ontslagprocedures, ondersteuning bij arbeidsrechtelijke vraagstukken tijdens reorganisaties of het verlenen van arbeidsrecht workshops.

LUCHTVAARTRECHT

We staan cliënten bij tijdens vliegtuig registraties en overige te registreren juridische formaliteiten zoals pand en hypotheek. Eveneens is er ervaring met de Cape Town Registratie, tevens wordt er juridische bijstand verleend bij vliegtuigfinancieringen en het opstellen van diverse contracten zoals sale (en lease back) mede het aanvragen van de nodige vergunningen en verlenen van juridisch advies bij complexe juridische intermationale luchtvaart vraagstukken.

FAMILIERECHT

Wij staan u in- en buiten rechte bij in uw familierechtelijke vraagstukken zoals: ouderschapsplannen en omgangsregelingen, echtscheidingsverzoeken in rechte op gemeenschappelijk verzoek of namens één partij, familierechtelijke procedures inzake gezags geschillen, of (kinder/partner) alimentatie geschillen, erkenning- en ontkenningsprocedures, curatele verzoeken in rechte indien iemand in de familie niet in staat wordt geacht hun belangen behoorlijk te kunnen behartigen en naamswijzigingen.

ONZE MISSIE

De missie van GKD Legal & Mediation is om cliënten bij te staan door middel van juridisch advies, mediation en juridische vertegenwoordiging in of buiten rechte. Onze primaire focus is het voorkomen van geschillen en procedures. Maar in het geval dat een procedure in rechte onvermijdelijk is, zorgen we ervoor dat we onze cliënten zodanig bijstaan ​​om voor hen zoveel mogelijk het gewenst juridisch resultaat te bereiken.

MISSIE & 

HONORARIUM

ONS HONORARIUM

Transparantie bij het hanteren van ons honorarium: We werken zo kostenefficiënt mogelijk en communiceren ons honorarium vooraf om onze cliënten ervan te verzekeren dat ze geen onverwachte kosten zullen ontvangen. De traditionele facturering per uur is niet de enige manier waarop we onze klanten factureren. We werken ook met vaste tarieven of abonnementen.

Missie & Horarium
OUR VISION

Mediation stelt cliënten in staat om hun conflicten op een niet-litigieuze manier op te lossen. Als MfN en ADR geregistreerd mediator, treedt mevr. G. Daal op als een neutrale derde partij om partijen of koppels tot “Ja” te krijgen. In het mediation traject is zij voor geen van beide partijen de advocaat. Ze is er om de partijen te begeleiden naar het vinden van oplossingen voor hun geschil en voor het opstellen van de overeenkomst. Bij partijen die bijvoorbeeld gaan scheiden kan er via mediation een convenant worden opgesteld en voorts is het tevens mogelijk het verzoek tot echtscheiding voor partijen in rechte in te dienen en hen in rechte te vertegenwoordigen. Ook conflicten op de werkvloer zijn bij uitstek geschikt voor mediation zeker als partijen weer door een deur moeten in een duurzame relatie, maar ook exit-mediation komt vaak voor waar de mediator partijen begeleid tot een voor hen aanvaardbare vaststellings-/beeindigingsovereenkomst.

 

Een mediation traject is een amicale methode om tot een oplossing van het geschil te komen, begeleid door een getrainde mediator. Partijen en koppels kunnen hoge conflicten mijden die vaak gepaard gaan met rechtszaken, door gebruik te maken van mediation. In de meeste gevallen zal een kwestie bij mediation sneller worden opgelost en aanzienlijk minder kosten meebrengen dan een gerechtelijk proces. Het mediation traject omvat een ontmoeting met de andere partij en de mediator om de problemen die moeten worden opgelost te bespreken en op te lossen. Dit heeft verschillende voordelen ten opzichte van traditionele conflictoplossing, waaronder kosten efficiëntie, duurzaamheid en een proces dat respect bevordert in plaats van vijandigheid aan te houden. Mediation is ook mogelijk als het conflict al is geëscaleerd naar de rechtbank, dan wordt de zaak in de wacht gezet en doorverwezen naar een mediator. Wij geloven in het geven van gelijke tijd aan iedere partij om hun mening te uiten. Wij staan ​​niet boven u maar wij zijn de neutrale midden persoon naast u beide. Ons doel is om koppels of partijen zo snel als ze zouden willen door het mediation traject te krijgen, maar we zullen zoveel tijd besteden als nodig is. Met meer dan zestien jaar ervaring wordt elke casus met persoonlijke en professionele aandacht behandeld.

 

GKD Legal & Mediation biedt mediation aan voor conflicten op de werkplek, familieconflicten en zakelijke conflicten. Samen kijken we naar uw specifieke behoeften en omstandigheden, hetgeen resulteert in een uitgebreide overeenkomst.

MEDIATION

"LIFE IS TOO SHORT TO LITIGATE!"

ATTORNEYS

Mw. mr. Giolina Daal 

FOUNDER

Mw. mr Giolina Daal  is afgestudeerd in de Rechtswetenschappen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam alwaar zij de privaatrechtelijke en de bedrijfsjuridische master titels behaalde. Zij is advocate sinds 2004, het jaar dat ze toetrad tot het legal team van Ernst & Young. Sindsdien heeft ze haar kennis altijd ingezet voor grote internationale bedrijven en tevens voor locale bedrijven en professionals.

 

Tijdens de uiteenlopende ervaring die zij heeft opgedaan als advocaat groeide het besef dat sommige geschillen zich eerder lenen voor mediation dan voor een gerechtelijke procedure. Daarom biedt zij sedert 2011 tevens haar diensten aan als MFN en ADR Register Mediator.

 

Giolina is lid van de Rotary Club van Curaçao en was in de periode 2017-2018 bestuurslid. Ze zat in het dagelijks bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur, een Stichting die bijdraagt aan het vergroten van de know-how van de beroepsgroep van Advocaten op Curaçao. Verder heeft ze gedoceerd bij verschillende juridische workshops.

 

Giolina is advocate met in-house juridische ondernemingsrechtelijke ervaring daar zij jaren als legal counsel grote internationale bedrijven met een hoofdkantoor in Curaçao bijstaat. Met haar geruime ervaring als legal counsel staat ze bekend als een praktische out-of-the-box denker voor complexe juridische vraagstukken, een prettige teammedewerker die efficiënte juridische dienstverlening met maatwerk biedt.

 

Daarnaast begeleidt zij partijen als mediator in diverse geschillen waaronder arbeidsrechtelijke geschillen en familierechtelijke geschillen.

Giolina_016.jpg
logo1 Orde van Advocaten.png
MFN.png
20914765_2028842517142047_63896684848192
Image by Lakeisha Bennett
CONTACT

CONTACT

qr-code (11).png

LOCATIE

GKD Legal & Mediation
Chuchubiweg 17, Curaçao

Tel: +5999 8440030/ +5999 685 1750

Email: daal@gkd-advocatenmediators.com 

 

Bekijk onze locatie

Laat u tijdig door ons adviseren zodat conflicten kunnen worden voorkomen. Mocht er reeds een conflict zijn, dan staan wij u uiteraard graag bij.

Bedankt voor uw bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Scan:

bottom of page